Uzemnění a hromosvody

Naše firma se také zabývá montážemi hromosvodů a uzemněním. Zřizujeme jak nové instalace, tak udržujeme ve správném funkčním stavu i starší instalace. Hromosvody provádíme téměř na všech objektech. Součástí je vydání výchozí revizní zprávy. Zajišťujeme rozvněž pravidelné revize.
Celou hromosvodovou soustavu tvoří jímače, svody a uzemnění. Jako materiál se používá AlMgSi, FeZn, CU, nebo nerez. Pro návrh hromosvodové soustavy se používají tři metody:
1. metoda valivé koule
2. metoda ochranného úhlu
3. metoda mřížové soustavy
Každá metoda se hodí pro jiný typ objektů. Pro návrh hromosvodové soustavy se požívá složitých vzorců a programů. Častým problémem u hromosvodů je nevyhovující odpor uzemnění a tudíž špatná funkce celé hromosvodové soustavy. Proto je dobré provádět pravidelné kontroly a tím zajistit správnou funkčnost hromosvodu a zabránit tak případným zraněním nebo škodám po zásahu bleskem.

Uzemění rodinného domu
Hromosvod na rodinném domě
Uzemění rodinného domu
Uzemění rodinného domu
Uzemění rodinného domu
Uzemění rodinného domu
Hromosvod
Pojistková skříň po zásahu blesku do vedení
Zkušební svorka hromosvodu
Zkušební svorka hromosvodu