Odběrná místa a přípojky nn

Zřizujeme přípojky nízkého napětí, jak kabelové vedení uložené ve výkopu v zemi, tak vzdušné vedení pomocí samonosných kabelů zavěšených na sloupech. Ke každé přípojce zajišťujeme projektovou dokumentaci a ohlášku stavby. Samozřejmostí jsou veškeré zemní práce a geodetické zaměření. K přípojce je možné zřídit elektroměrový rozvaděč, ať už pro přímé měření (do 80A) nebo měření nepřímé.
Zabýváme se také výměnou a revitalizací starých odběrných míst, které velmi často neodpovídají normám a připojovacím podmínkám dodavatele elektrické energie a jsou častým zdrojem poruch.

Elektroměrové rozvaděče
Elektroměrový rozvaděč
Přípojková skříň
Přípojková skříň
Přípojková skříň
Elektroměrový rozvaděč
Pilíře - přípojka nn
Pilíře - přípojka nn
Přípojka nn - vzduch
Pojistková skříň na sloupu
Přípojka nn
Elektroměrový rozvaděč