Revize elektroinstalací

Naše firma provádí veškeré revize elektroinstalací do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Zaměřujeme se především na rodinné a bytové domy, výrobní  a skladové haly, školní a sportovní objekty. Také zajišťujeme revize v různých dílnách a zkušebnách. Zde je možné provést revizi nejen samotné elektroinstalace, ale i všech strojů a zařízení. V neposlední řadě provádíme revize veřejného osvětlení a přípojek nízkého napětí včetně zajištění smlouvy o dodávce elektrické energie.

Provádíme jak výchozí revize ( u nových elektroinstalací ), tak pravidelné nebo mimořádné revize.

Jen díky pravidelným kontrolám můžete zamezit ztrátám na majetku a především úrazům elektrickým proudem.

Měření napětí
Měření impedance