Provádíme tyto revizní činnosti:

Veškeré revize elektrických zařízení nízkého napětí do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu.

 

Měření napětí
Zkušební svorka hromosvodu
Měření impedance
Revizní karta - vzor